Contact us here

Dasar Privasi LINAK

Sila baca dasar privasi kami dengan teliti. Jika anda terus menggunakan perkhidmatan kami, anda dianggap menerima terma dan syarat dasar privasi kami.

Terima kasih kerana meluangkan masa untuk membaca dasar privasi kami. Dalam dasar ini, kami akan menjelaskan sebab dan cara kami mengumpulkan maklumat termasuk jenis maklumat tersebut apabila anda berkomunikasi dengan kami, menggunakan perkhidmatan kami atau melayari laman web kami. Kami juga menjelaskan cara khusus kami menggunakan serta mendedahkan maklumat. Kami menghormati semua permintaan tentang kesulitan data peribadi yang didedahkan kepada kami dan kami menyedari keperluan perlindungan dan pengurusan yang sesuai mana-mana data peribadi yang diterima. Kami tidak akan menjual maklumat tentang anda dan pengguna lain.

Siapa kami?
Kumpulan LINAK adalah syarikat antarabangsa yang terlibat dalam mereka bentuk dan mengeluarkan sistem penggerak linear elektrik. LINAK A/S beribu pejabat di Guderup, Denmark dan diwakili di beberapa negara di seluruh dunia melalui subsidiari atau pengedar. Lihat senarai kumpulan syarikat LINAK di sini: Subsidiari dan pengedar LINAK di seluruh dunia.

Laman web ini dikawal oleh LINAK A/S, melainkan ia menyatakan sedemikian atau sebaliknya dalam termanya bahawa ia dikawal oleh entiti LINAK yang lain.

Apakah data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda?
LINAK mengumpulkan maklumat pengenalan peribadi seperti nama, alamat, alamat e-mel, nombor telefon (jika diberikan) dan minat anda terhadap produk kami. Jenis data ini hanya dikumpulkan apabila anda menyediakan data tersebut secara sukarela kepada kami dan/atau apabila anda telah memberikan keizinan.

Kami mungkin mengumpulkan jenis data lain dalam pelbagai cara: LINAK merekodkan maklumat yang diserahkan melalui borang hubungan pada laman web bagi tujuan memproses komen, pertanyaan atau cadangan anda atau apabila anda melanggan surat berita kami.

Kami mengumpulkan data secara automatik berkenaan penggunaan dan lawatan anda ke laman web kami. Data peribadi mungkin termasuk alamat IP, sistem dan platform operasi, jenis pelayar, aktiviti pelayaran dan data lain tentang cara anda berinteraksi dengan laman web kami, contohnya klik yang anda lakukan pada iklan LINAK sebelum melayari laman web dan/atau borang hubungan kami.

Kami bekerjasama dengan pihak ketiga (termasuk rakan niaga, subkontraktor, penyedia analisis dan penyedia maklumat carian) dan mungkin menerima maklumat tanpa nama daripada mereka. Pengedar surat berita dalam talian kami menjejak aktiviti anda apabila anda membuka surat berita tersebut.

Kami memohon agar anda tidak menghantar sebarang data peribadi yang sensitif kepada kami, contohnya maklumat berkaitan bangsa atau etnik, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain, kesihatan, biometrik atau ciri genetik, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan sekerja. Kami tidak akan mengumpulkan data tersebut daripada anda melainkan anda memberi kami keizinan atau kami diarahkan oleh undang-undang.

Perniagaan kami dan perkhidmatan berkaitan serta laman web berkaitan adalah tidak bertujuan untuk atau direka untuk menarik minat kanak-kanak.

Cara kami mungkin menggunakan data peribadi anda:
Data anda mungkin diproses bagi tujuan berikut:

 • Untuk menghubungi anda berkenaan jualan dan perkhidmatan;
 • Untuk menjalankan kewajipan kami berkenaan mana-mana kontrak antara anda dan kami dan untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta daripada kami;
 • Untuk menghubungi anda berkenaan acara dan jemputan ke pesta perdagangan;
 • Untuk menjalankan kaji selidik tentang cara meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda;
 • Untuk menambah baik perkhidmatan kami;
 • Untuk menyesuaikan dan mengoptimumkan aktiviti pemasaran kami supaya anda hanya mendapat maklumat dalam bidang yang diminati; atau
 • bagi tujuan lain yang diminta oleh anda.

Pihak yang berkongsi data peribadi anda dengan kami:
LINAK mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda secara dalaman kepada mana-mana syarikat Kumpulan LINAK bagi kegunaan dan tujuan yang disenaraikan di atas. Matlamat kami adalah untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada anda. Data peribadi anda hanya dikongsikan dengan pekerja yang mempunyai keperluan berkaitan kerja untuk mengakses data anda untuk menjalankan tugas mereka.

Kami juga mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga apabila kami:

 • Menggunakan entiti pihak ketiga untuk mengehoskan laman web dan perkhidmatan kami yang lain;
 • Menggunakan sistem pemasaran e-mel luar untuk menguruskan surat berita tentang topik pemasaran dan jualan yang berlainan;
 • Menggunakan pihak ketiga untuk menguruskan penyertaan anda dalam acara yang anda mendaftarkan diri untuk menyertainya;
 • Menguruskan data peribadi anda dalam sistem CRM Kumpulan LINAK;
 • Memproses pesanan dalam sistem ERP Kumpulan LINAK menggunakan data peribadi yang minimum;
 • Menjalankan urusan dengan pihak penyedia logistik luar dan penyedia perkhidmatan lain;
 • Menggunakan sistem pengalaman pelanggan luar untuk mengumpulkan maklum balas berkenaan prestasi LINAK; atau
 • Apabila kami perlu mendedahkan data peribadi anda di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan, yang mungkin melibatkan undang-undang di luar negara tempat tinggal anda.

LINAK menggunakan pemproses data pihak ketiga. Pemproses data pihak ketiga bekerjasama dengan kami untuk menyediakan kandungan dan perkhidmatan yang anda minta. Dalam menjalankan tugas tersebut, mereka melindungi kesulitan data anda dan menggunakan langkah teknikal dan organisasi yang diperlukan. Kami sentiasa memastikan langkah berjaga-jaga kami seiring dengan perkembangan teknikal semasa.

Data peribadi anda juga akan diproses oleh rakan luar kami di luar EU Kami menggunakan perlindungan undang-undang yang diperlukan dalam pertukaran data dengan rakan perkhidmatan dari negara bukan EU ini.

Cara kami menggunakan kuki dan sambungan pihak ketiga pada laman web kami:
Kami memproses data yang dikumpulkan oleh kuki bagi:

 • Mengendalikan, menambah baik dan mengoptimumkan prestasi dan pengalaman pengguna untuk laman web dan perkhidmatannya;
 • Mengumpul maklum balas tanpa nama dan menggunakan data untuk meningkatkan pemahaman kami tentang pengguna dan memberikan perkhidmatan laman web yang lebih baik dan peribadi;
 • Meningkatkan tahap keselamatan dan menyekat spam yang mungkin masuk;
 • Membina statistik;
 • Menyediakan pengiklanan yang diperibadikan: Kami dan rakan pengiklanan kami menggunakan alatan penjejak media sosial seperti Facebook Pixel dan LinkedIn Pixel; atau
 • apabila kami mengumpulkan data apabila anda menggunakan laman web kami untuk mengetahui cara tawaran dalam talian kami digunakan. Kami menggunakan maklumat ini dan lain-lain maklumat peribadi untuk meningkatkan perkhidmatan kami dan untuk pengiklanan yang diperibadikan pada pelbagai platform.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki, sila baca dasar kuki kami, yang boleh ditemui pada laman web kami. Anda boleh menukar atau menarik balik keizinan anda daripada kuki dan sambungan pihak ketiga pada bila-bila masa melalui dasar kuki pada laman web kami.

Di beberapa negara, kami boleh menghantar kepada anda bahan pemasaran tentang produk yang serupa dengan produk yang anda pernah pesan sebelum ini, walau bagaimanapun anda boleh pada bila-bila masa menolak daripada menerima komunikasi tersebut dengan menyahlanggan.

Jika anda telah melanggan surat berita kami, kami akan menggunakan ClickDimensions untuk menghantar surat berita e-mel, yang mungkin melibatkan penjejakan web. Penjejakan memberi kami pengetahuan yang mendalam sama ada anda mengakses laman web kami melalui pautan dalam surat berita dan cara anda menggunakan laman web kami. Kami boleh melihat halaman yang anda telah klik dan tempoh masa yang anda luangkan pada halaman tertentu. Ini membantu kami memahami dengan lebih baik keperluan anda sebagai pengguna laman web kami dan membolehkan kami menyenggara dan membina laman web kami mengikut keperluan pengguna. Melalui penjejakan, kami juga boleh mengenal pasti minat yang timbul terhadap produk tertentu, dan kami boleh menghubungi anda untuk mengambil tindakan susulan atas minat anda. Anda boleh menolak daripada menerima penjejakan web ClickDimensions melalui kuki pemasaran dalam dasar kuki kami. Untuk maklumat lanjut, sila lihat Dasar Privasi ClickDimensions.

Cara kami menggunakan platform media sosial:
Untuk mengoptimumkan aktiviti kami pada platform media sosial seperti LinkedIn dan Facebook, kami menggunakan alatan seperti iklan terpimpin dan Facebook Custom Audiences, yang bermaksud kami membayar platform tersebut untuk membantu kami dalam mencari pengguna yang relevan bagi mensasarkan kandungan kami, berdasarkan minat yang didaftarkan atau halaman yang pernah dilayari yang dikumpulkan oleh platform tersebut. Kriteria yang digunakan untuk mensasarkan kandungan kami adalah ditetapkan oleh kami atau platform media sosial itu sendiri. Iklan berbayar tersebut ditandakan "Sponsored" dalam platform media sosial. Jika anda berinteraksi dengan siaran kami, kami akan mengambil maklum komunikasi ini.

Tempoh penyimpanan data anda:
LINAK akan menyimpan data peribadi anda hanya selama yang perlu bagi tujuan ia dikumpulkan. LINAK mungkin perlu menyimpan data untuk mematuhi keperluan pengekalan undang-undang. Kami mungkin menyimpan data dalam bentuk tanpa nama untuk tujuan statistik dan tidak memadamkan data tersebut.

Cara kami melindungi data anda:
Kami telah mengambil langkah berjaga-jaga secara teknikal dan operasi yang sewajarnya untuk melindungi data anda daripada dimanipulasi secara sengaja atau tidak sengaja, hilang, musnah atau diakses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Langkah-langkah keselamatan kami disemak secara berkala. Kami akan mengemas kini langkah-langkah ini untuk sentiasa setara dengan kemajuan teknologi.

Hak data anda:
Anda boleh menolak daripada menerima e-mel berkaitan pemasaran daripada kami pada bila-bila masa melalui pautan nyahlanggan dalam bahan pemasaran. Kami akan menurut permintaan anda dengan segera selepas itu. Anda perlu memadamkan kuki yang ditetapkan pada PC anda secara aktif. Jika anda meninggalkan kuki yang ditetapkan oleh pembekal laman web Sitecore, LINAK akan terus menerima data statistik tentang lawatan anda ke laman web kami dan ia akan dipautkan ke nama dan alamat e-mel anda dalam sistem kami. Data statistik ini akan dipadamkan mengikut permintaan anda.

Jika anda mempunyai sebarang komen atau pertanyaan berkenaan cara kami memproses data peribadi anda atau jika anda ingin mengakses, mengemas kini, mengubah suai atau memadamkan mana-mana data peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di sini.

Alamat pos kami adalah:
Jika anda berpendLINAK Actuators Sdn. Bhd.
18-23-E, Gurney Tower
Persiaran Gurney
10250 Penang

Malaysiaapat bahawa kami memproses atau telah memproses data peribadi anda dengan tidak menurut undang-undang, anda boleh membuat aduan kepada Danish Data Protection Supervisory Authority (Datatilsynet), Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen K atau pihak berkuasa negara kerakyatan anda.

Perubahan:
Kami mungkin mengubah dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Semua kemas kini dan pindaan akan dimuat naik ke laman web.

Tarikh akhir kemas kini:
Jumaat, 27 September 2019